1400/09/13

قانون واردات و صادرات کالا در گمرک ایران

قوانین کلی صادرات و واردات در گمرک ایران در 24 ماده تدوین شده است. برای ملاحظه کامل این قوانین فایل پیوست را ملاحظه نمایید.

مشروح