image

جلسه هیات مدیره انجمن حبوبات برگزار شد

در استمرار برگزاری جلسات هیات مدیره انجمن حبوبات ایران، دوازدهمین جلسه بعدازظهر روز گذشته در دفتر این انجمن تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن حبوبات ایران، دوازدهمین جلسه هیات مدیره این انجمن روز گذشته به ریاست داود لپه‌چی رییس هیات مدیره برگزار شد.
بررسی مشکلات موجود در گمرک و وزارت جهاد کشاورزی، ارائه راه‌کارهای پیشنهادی اعضا و تصمیم‌گیری در خصوص اعضا تکمیلی کمیته فنی انجمن در دستور کار این جلسه قرار داشت.
داود رنگی، مصطفی فرجمندی، ناصر مرادی، ابراهیم عمرانی اعضا هیات مدیره، سیدعبدی افتخاری دبیر و ارشاد طالبی بازرس انجمن دیگر حاضرین در این نشست بودند.