image

جلسه کمیته فنی انجمن حبوبات برگزار شد

در ادامه روند برگزاری جلسات کمیته فنی انجمن حبوبات، نشست اعضای این کمیته برای پیگیری مسائل جاری تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن حبوبات ایران، هفدهمین جلسه کمیته فنی انجمن بعد از ظهر روز گذشته به ریاست ارشاد طالبی رئیس و با حضور مصطفی فرجمندی، شجاع برزگر اصل، مهسا مرعشی، سولماز بارانی، رویا اسطوری، صادق حسن زاده، امیرابراهیم رنگی، محمد فدایی و رشید خلیل اکبر اعضا کمیته و سید عبدی افتخاری دبیر انجمن برگزار شد.

در این نشست اعضا کمیته فنی قیمت واردات کالای حبوبات به کشور در ماه میلادی می را برای ارائه به هیات مدیره پیشنهاد و همچنین مسائل و معضلات بازرگانان این حوزه را طرح و بررسی کردند.